Biologie

Een beweging is een verandering van plaats in de tijd. Een plaats van een voorwerp wordt in de natuurkunde bepaald ten opzichte van een co√∂rdinatenstelsel. Bewegingen van voorwerpen kunnen beschreven […]

Uitscheiding betekent het verwijderen van giftige, overtollige en overbodige stoffen uit je bloed. Uitscheidingsorganen De longen, nieren, lever en de huid zijn uitscheidingsorganen, deze organen geven onbruikbare of schadelijke stoffen […]

Een ander woord voor ademhaling is respiratie. Bij respiratie stroomt er lucht naar een van de longen, langs de neus of mondholte, de luchtpijp, de luchtpijpvertakkingen en de bronchioli naar […]

Voeden in de biologie betekent het tot zich nemen van voedingsstoffen. Bij dieren is dat wat we eten noemen. Andere organismen nemen ook voedingsstoffen op, planten bijvoorbeeld via de wortels […]

Iets is levenloos als het nooit zelfstandig geleefd heeft. Een baby dad dood geboren wordt noemen we levenloos, evenals steen of aarde.  

Print Friendly, PDF & Email