Wiskunde

De biodiversiteit bereken je met de Shannon-Wiener index  met onderstaande formule: H = -Σ Pi(lnPi) Waarbij: H = de mate van biodiversiteit. Pi = het aandeel van een soort in het […]

Biodiversiteit in de stad

We gaan nu in groepjes van 4 personen de biodiversiteit onderzoeken van een afgebakend stukje grond. N.B. Zorg er voor dat elk groepje iets anders onderzoekt, denk hierbij aan het […]

Print Friendly, PDF & Email